Solcellsbesiktningar

Få hjälp med att besiktiga er solcellsanlägning 

Entreprenadbesiktning av stora och små anlägningar

Personlig och professionell hjälp

med besiktningar av solcellsanlägningar

stora som små. 


Framtidens energi 

Solenergi spelar redan en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Allt från små hushållsinstallationer till storskaliga projekt. Tack vare sjunkande kostnader och små koldioxidutsläpp kommer antalet solpaneler att fortsätta växa i svergie och över hela världen.

Solenergi

Solpaneler kommer i framtiden att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Trots att Sverige ligger långt norrut har vi förvånansvärt bra lägen för solel. I norra Mellansverige finns anläggningar som producerar lika mycket, eller till och med mer räknat per år, än vissa anläggningar på kontinenten.

Bra för miljön och ekonomin

Priset på solpaneler har sjunkit avsevärt de senaste åren, och solenergi har nu blivit en av de billigaste typerna av elproduktion.

Solceller - en lönsam investering. Att sätta solceller på villataket är inte bara bra för miljön – det är också en lönsam investering.

Varför en besiktning?

Att ta hjälp av en besiktningsman vid olika entreprenader är till för att ni som beställare ska veta att entreprenaden är korrekt utförd. Som framför allt privatperson är det omöjligt att veta alla branschregler och standarder i olika ombyggnationer och reparationer. Vid tex. badrumsrenoveringar utförs oftast en besiktning efter att badrummet är klart så ni som beställare får en bekräftelse på att badrummet är korrekt utfört. Att besiktiga en solcellsentreprenad hjälper er på samma sätt som vid en badrumsbesiktning. Under besiktningen kontrolleras olika delar av entreprenaden bl.a. att rätt material används, att dokumentationen är komplett, anläggningen producerar det som utlovats med mera.

STF Utbildad Godkänd Projektering och besiktning av solceller


SBR Tentamen Godkänd Entreprenad Besiktningsman


RISE Tentamen Godkänd Certifiering Kontrollansvarig